top of page
Karar

FAALİYET ALANLARIMIZ

336.jpg

FAALİYET ALANLARIMIZ

329.png
512 (1).jpg

Aile - Boşanma Hukuku Avukatı

Gelibolu ve Çanakkale'de boşanma davaları, çekişmeli boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davaları, mal paylaşımı davaları, velayetin değiştirilmesi/kaldırılması davaları, nafaka davaları gibi aile hukuku konularına giren alanlarda Gelibolu ve Çanakkale Boşanma Avukatı olarak danışmanlık ve temsil hizmeti sağlamaktayız.

329.png
513 (1).jpg

İş Hukuku Avukatı

Hukuk büromuz Gelibolu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında, dava öncesi danışmanlık hizmeti, işçi ve işveren arasında gerçekleşen her türlü uyuşmazlıkla ilgili arabuluculuk ve uzlaştırma görüşmelerinde ve işçilik alacakları davalarında müvekkillerin haklarının en etkin şekilde çözümlenmesi maksadıyla taraf vekili olarak katılmaktadır. Bilindiği üzere artık bir çok alanda hukuki uyuşmazlıklar yargılama aşamasından önce arabuluculuk vasıtasıyla çözümlenmekte ve müvekkillerin görüşmelerine avukatları ile gitmesi en etkin şekilde savunulabilmeleri açısından önem arz etmektedir.

329.png
514 (1).jpg

Miras Avukatı

Gelibolu Miras Avukatı olarak; veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, mirasın reddi, miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Miras hukuku alanında çalışan ve bu alanda uzmanlık sahibi avukata miras avukatı denilmektedir. Gelibolu ve Çanakkale'de Miras avukatı olarak miras sürecinde mirasçıların ihtiyacı olan hukuki desteği sağlamaktayız.

329.png
516.jpg

Gayrimenkul Hukuku Avukatı

Gelibolu gayrimenkul avukatı olarak verdiğimiz hizmetler, tapu iptali ve tescil davaları dahil gayrimenkul üzerindeki hukuka aykırı, usulsüz olan tüm sorunların çözümünü kapsamaktadır. Gelibolu ve Çanakkale'de Gayrimenkul Hukuku Avukatı olarak gayrimenkul işlemlerinin her türlü aşamasında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

329.png
589.jpg

İzale-i Şuyu / Ortaklığın Giderilmesi

İzale-i şuyu ( ortaklığın giderilmesi) davasında, mirasçıların arasında geçerli olduğu gibi elbirliği halinde mülkiyet veya paylı mülkiyet ilişkisi söz konusuyken tarafların talebi üzerine söz konusu malın ya aynen paylaştırılması ya da satılıp bedelinin paylaştırılması işlemi gerçekleştirilmektedir. Gelibolu İzale-i Şuyu, Gelibolu Ortaklığın Giderilmesi davalarında alanında uzman avukatlarımız ile hizmet vermekteyiz.

329.png
522 (1).jpg

Ceza Hukuku

Hukuk büromuz, Gelibolu ceza hukuku alanında güncel mevzuat değişikliklerini yakından takip ederek kendini güncellemeyi ilke haline getirmiş, gerek meslek içi eğitim seminerleri katılımı, gerekse yargılamada taraf vekili olduğu tipik davalardan hareketle gelişen mesleki tecrübesi ile Gelibolu ve Çanakkale'de Ceza Hukuku Avukatı alanında faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürmektedir.

329.png
524.jpg

İcra & İflas Hukuku

İcra ve iflas kurumu, hukukun en önemli alt dallarından biridir. Zira; genel olarak alacakların tahsili, kazanılan davalardaki hükümlerin yerine getirilmesinin temini ve bu kapsamda borçlunun sahip olduğu malvarlığı üzerinde gerçekleştirilecek her türlü icrai işlem, icra ve iflas hukukunun alanına girmektedir. Hukuk büromuz sahip olduğu mesleki tecrübe ile Gelibolu icra ve iflas hukuku davalarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

329.png
525.jpg

Tazminat Hukuku

Tazminat kavramı, bilerek, bilmeyerek, ihmal ya da tedbirsizlik sonucu haksız yere yapılan eylemlerin maddi veya manevi zararının karşılanması olarak nitelendirilebilmektedir. Haksız bir durum karşısında zarar gören bireyler bu zararın karşılanması adına tazminat davası açabilirler. Gelibolu ve Çanakkale'de Tazminat Hukuku Avukatı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

329.png
526.jpg

Sözleşmeler Hukuku

Aslı Yelkenci Sarı Avukatlık Bürosu olarak müvekkillerimize kurulacak olan hukuki ilişkinin niteliğine uygun olarak sözleşmelerini hazırlamakta, bunun devamında kazanacakları hak ve yükümlülüklerini belirterek süreç içerisinde karşılaşacakları tüm hukuki ihtilaflar hakkında hukuki desteği vermekteyiz. Sözleşmeler hukuku tüm ilişkilerin başlangıcı niteliğinde olup hayati öneme sahiptir.

329.png
420.jpg

Kat Mülkiyeti Hukuku

Aslı Yelkenci Sarı Avukatlık Bürosu olarak Gelibolu kat mülkiyeti ve irtifakı ile ilgili her türlü uyuşmazlığı yapılan en son değişiklikler ışığında çözüme kavuşturmaktayız.

329.png
517.jpg

Ticaret Hukuku

Hukuk büromuz; temel ticari davalar ve çekişmesiz yargı işleri dahil olmak üzere ticari işletmeler hukuku, kıymetli evrak hukuku ve ortaklıklar hukukunun aşağıda örnekleri sıralanmış olan alanlarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

329.png
421.jpg

Borçlar Hukuku

Aslı Yelkenci Sarı Avukatlık Bürosu, Gelibolu ve Çanakkale bölgesinde borçlar hukukuna ilişkin her türlü uyuşmazlık ve hukuki işlemlerde müvekkillerine hukuki destekte bulunmaktadır.

bottom of page